Regler för brandgastäthet och röktäthet.

Det finns flera goda skäl till att välja en brandgastät dörr. Först och främst är det ett krav enligt Boverkets regler för brandgastäthet. Du ökar också tryggheten i alla tänkbara miljöer. Men vilka regler gäller för brandgastäthet och brandgastäta dörrar? Vi kan reda ut begreppen.

Brandgastäthet (röktäthet) Sa och S200 enligt SS-EN 13501-2.

I Boverkets Byggregler, BBR, föreskrivs brandgastäthetsklass (röktäthetsklass) Sa och S200 (tidigare Sm) för dörrar. Vad innebär det för dig som arkitekt eller byggare? Vad betyder Sa och S200? Vilken dörr skall du välja?

Så här är det: Båda klasserna föreskrivs för att rädda liv. Var dörren ska monteras är avgörande för vilken klass du ska välja. Brandgastätheten (röktätheten) S är dörrens förmåga att reducera brandgas- och rökläckage från en sida av dörren till den andra. Beteckningarna a och 200 syftar på kall respektive varm gas. Om dörren uppfyller klass S200 klarar den även kraven för klass Sa.

För oss är det fullt logiskt. Inandning av giftig brandgas och rök är den vanligaste dödsorsaken vid bränder. Det förstod vi redan 2007, när vi bröt ny mark och introducerade brandgastäta dörrar i vårt sortiment. Att välja en brandgasskyddande och dörr från Daloc innebär att du följer alla regler samtidigt som du skyddar människor. Sunt förnuft och en billig livförsäkring.

Dörrar med klass Sa har genomgått tester vid röktemperaturen 20°C och tryckskillnad på 25 Pa. Maximalt tillåtet läckage för Sa är ca 15 m3/h för enkeldörrar och 24 m3/h för pardörrar. Klass S200 har testats vid 200°C och tryckskillnaden 50 Pa. Den tillåtna läckagenivån är 20 m3/h för enkeldörrar och 30 m3/h för pardörrar.

I de allmänna råden i BBR anges kraven på brandgastäthetsklassade dörrar för olika delar av varje byggnad:

  • Luftsluss (avsnitt 5:241)
  • Brandsluss (avsnitt 5:241)
  • Trapphus Tr1 (avsnitt 5:245)
  • Trapphus Tr2 (avsnitt 5:246)
  • Utrymningsväg/trapphus (avsnitt 5:534)

Boverket har även en rad andra regler kring brandgastäta dörrar beroende på vilken del av byggnaden de ska användas i och i vilket syfte. Läs mer om det under Brandregler.

Kontrollera på www.ri.se och www.kiwa.se att dörrarna du tänker föreskriva eller köpa in har svenskt typgodkännandebevis som anger brandteknisk klass och brandgastäthetsklass. Väljer man att inte följa Boverkets regler om utformning av dörrar måste man genom en analytisk dimensionering visa att varje enskilt byggprojekt ändå uppnår kraven.

Viktigt att välja typgodkända brandgastäta dörrar.

Vill man göra det enklare för sig, väljer man brandgastäthetsklassade dörrar i klass Sa och S200 från Daloc. Då är alla regler och gällande standarder uppfyllda från början.

Vi hjälper gärna till.

Det här med dörrar är inte så enkelt som det ser ut. Så vi hjälper dig gärna med det du behöver för att lyckas med dina projekt. Du kan tryggt luta dig mot vår kunskap var du än befinner dig i processen. På så sätt slipper du onödiga kostnader och otrevliga överraskningar.