Korrosionsskydd och korrosivitetsklassning av dörrar enligt EN 12944-2.

Hur väl en dörr skyddas mot korrosion beror på dörrens material, ytbehandling och den omgivande miljön. Skötseln av dörren är ytterligare en faktor som påverkar korrosionsmotståndet.

Korrosionsskydd av stålkonstruktioner.

Korrosivitetsklasserna C1 till C5 SS-EN 12944-2 bygger på hur aggressiv den omgivande miljön är. Minst aggressiv är korrosionsklass C1 och mest aggressiv är C5. Daloc har ståldörrar och rostfria dörrar som noggrant provats för korrosivitetsklasserna C1, C3, C4 och C5-I.

Provning av korrosivitetsklasser.

Korrosivitetsklasserna C1-C5 har fastlagts genom forcerade cykelprover i mycket korrosiv miljö. Vid provning utsätts plåtar för korrosionsangrepp i en rumstempererad klimatkammare. Referensplåtar, målade enligt Boverkets BSK 07 och SS-EN ISO 12944-5, placeras tillsammans med plåtar som behandlats i Dalocs målningssystem. Innan de placeras i klimatkammaren får alla plåtar standardiserade repor i färgskiktet enligt SS-EN ISO 4623-1.

Plåtarna utsätts därefter för 100% luftfuktighet under 5 dagar. Vid två tillfällen under dessa dagar sprayas en treprocentig saltlösning på plåtarna. Efter tiden i klimatkammaren får plåtarna torka i 2 dagar i normal rumstemperatur. Cykeln upprepas därefter minst 5 gånger för att kunna jämföra korrosionsangreppen.

Korrosionsmotstånd över tid.

Dalocs ståldörrar och portar klarar korrosivitetsklasserna C1 till C5 lika bra eller bättre jämfört med målningssystemen angivna i BSK 07 och SS-EN ISO 12944-5. I dessa är livslängden för korrosivitetsklasserna C1 till C5 lika bra eller bättre jämfört med målningssystemen angivna i BSK 07 och SS-EN ISO 12944-5.

Där är livslängden för korrosionsskydd enligt hållbarhet; låg, medel och hög. Låg är 2-5 år, medel är 5-15 år och hög är mer än 15 år. Korrosionsskyddade ståldörrar och portar från Daloc har alltid klassificeringen hög.

Exempel på typiska miljöer.

Korrosivitets klass Miljöns korrosivitet Utomhus Inomhus Förväntade korrosionsangrepp
C1 Mycket liten   Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar t.ex. kontor, affärer skola hotell. Dörrar med färdigmålad yta i kallvalsat utförande har fullgott rostskydd under lång tid. Skador i färgskikt ska bättringsmålas för att undvika rostangrepp. ”Vitrost” kan uppstå på varmförzinkad, omålad yta.
C2 Liten Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden. Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperaturer och fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation, låg halt luftföroreningar t.ex. sporthall, lagerlokal. Dörrar med färdigmålad yta i kallvalsat utförande har fullgott rostskydd under lång tid. Skador i färgskikt ska bättringsmålas för att undvika rostangrepp. ”Vitrost” kan uppstå på varmförzinkad omålad yta.
C3 Måttlig Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten. Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser t.ex. bryggeri, mejeri, tvätteri. Dörrar med färdigmålad yta i varmförzinkat utförande har fullgott rostskydd under lång tid. Skador i färgskikt ska bättringsmålas för att undvika rostangrepp. Dörrar i kallvalsat utförande kommer få synliga rostangrepp inom några år. Genomrostning av dörrar sker efter lång tid. Klippta plåtkanter i över- respektive underkant av dörr kan missfärgas. Klippkanterna är dolda.
C4 Stor Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder föroreningar. Industri- och kustområden. Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser t.ex. kemisk industri, simhall, skeppsvarv, ej uppvärmda ishallar. Dörrar i rostfritt utförande har invändiga förzinkade detaljer som vid mycket fukt kan ge synliga rostfläckar på omgivande konstruktion. Lås och beslag som inte är i rostfritt kan behövas bytas. Dörrar i varmförzinkat utförande kommer att rosta när zinkskiktet är förbrukat inom några år.
C5-l
Industriell
Mycket stor Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stora mängder luftföroreningar. Dörrar i rostfritt syrafast utförande har fullgott rostskydd under lång tid. Alla ingående delar i dörren är i rostfritt utförande. Lås och andra beslag som inte är i rostfritt behöver normalt bytas efter några år.

Målning av ståldörrar.

Daloc levererar ståldörrar med olika korrosionsskydd och typer av målade ytor. De erbjuds som grundmålade eller som färdigmålade i valfri NCS-kulör. Det går även att få ståldörrar med trämönstrad laminatplåt. Daloc S66 levereras grund- eller färdigmålad i varmförzinkat utförande alternativt rostfritt eller rostfritt syrafast utförande.

Daloc har ett egenutvecklat miljövänligt målningssystem för ståldörrar. Målningssystemet uppfyller alla krav från Boverket gällande korrosionsklasser enligt Boverkets BSK 07 och SS-EN ISO 12944-5.

Miljöanpassat målningssystem.

I målningssystemet förbehandlas alla stålkarmar med en miljöanpassad processteknik, fri från fosfat och tungmetaller. Systemet är slutet vilket innebär att inget sköljvatten släpps ut i miljön.

Dörrbladen tillverkas av torr, ej anoljad, stålplåt. Stålplåten hålls ren genom hela tillverkningsprocessen. Det gör att den inte behöver avfettas före målning.

Den vattenburna färgen appliceras i ett automatmåleri med hjälp av robotar, högrotationsklockor och elektrostat. Högrotationsklockor ger en effektiv och jämn färgspridning och gör att färgen fäster bättre på dörrens elektrostatiska yta.

Välj ytbehandling.

Dalocs färdigmålade dörrar och karmar målas med en vattenburen ugnshärdande färg av polyestertyp. För dörrblad med laminatplåt är stålplåten varmförzinkad och laminerad med en mönstrad plastfolie. Daloc S66 färdigmålas med en tvåkomponent oxiranesterfärg.

Rostfri dörr från Daloc

Rostfria dörrar.

Våra ståldörrar S30 och S66 samt vår säkerhetsdörr S33 finns i rostfritt utförande korrosivitetsklass C4. Óm du har en ännu aggresivare atmosfär kan du Daloc S66 i rostfritt syrafast utförande som är vanlig i tex vägtunnlar, industrier och andra byggnader med krav på mycket högt korrosionsskydd (korrosivitetsklass C5-I).

Se våra rostfria dörrar

 

Vi hjälper gärna till.

Det här med dörrar är inte så enkelt som det ser ut. Så vi hjälper dig gärna med det du behöver för att lyckas med dina projekt. Du kan tryggt luta dig mot vår kunskap var du än befinner dig i processen. På så sätt slipper du onödiga kostnader och otrevliga överraskningar.