Vad betyder CE-märkningen?

Bokstäverna CE är en förkortning av Conformité Européenne vilket betyder ”i överensstämmelse med för produkten aktuell EU-lagstiftning”.

En CE-märkning betyder olika saker beroende på vilken produkt som avses. För maskiner och elektrisk utrustning till exempel, är CE-märkning en försäkran om att vissa lagar och krav är uppfyllda.

Men för dörrar och byggmaterial betyder CE-märkningen något annat. Alla ytterdörrar måste CE-märkas, men märkningen är inte ett godkännande eller ett bevis på produktens lämplighet. Den betyder bara att vissa egenskaper har utvärderats och redovisats på ett enhetligt sätt, inte att dörrens egenskaper uppfyller vissa krav. Kraven bestäms istället av myndigheter i respektive medlemsland och kan variera från land till land.

För brandegenskaper krävs ett speciellt certifikat.

CE-certifikat är viktigt.

Ett CE-certifikat garanterar att dörren är brandgodkänd och att regelbundna kontroller görs av fabrikantens tillverkningsprocess.

Dörrtillverkaren måste ha CE-certifikat för sina branddörrar. Ett CE-certifikat kan bara utfärdas av ett anmält organ.

Kom ihåg: Alla Dalocs brandytterdörrar är CE-certifierade.

Så här ser ett CE-certifikat ut.
Så här ser ett CE-certifikat ut.
Så här ser Dalocs CE-märkning ut på ett dörrblad.
Så här ser Dalocs CE-märkning ut på ett dörrblad.