CE-märkning dörrar och portar.

Ytterdörrar och portar har CE-märkning av brandegenskaper sedan den 1 november 2019. Innerdörrar kan i dagsläget inte CE-märkas, dessa dörrar ska vara typgodkända tills vidare.

Brandklassade innerdörrar.

Innerdörrar kan i dagsläget inte CE-märkas eftersom produktstandarden för innerdörrar (EN 14351-2) ännu inte harmoniserats av Europakommissionen. Någon tidpunkt för harmonisering har inte meddelats vilket innebär att brandklassade innerdörrar ska vara fortsatt typgodkända tills vidare.

När innerdörrstandarden väl harmoniserats inträder den samexistensperiod som beslutas av kommissionen. Under den tiden, som förväntas bli något eller några år, kan antingen tidigare nationella typgodkännanden eller CE-märkning av brandegenskaper användas. Efter samexistensperiodens slut kommer CE-märkning av alla branddörrar som säljs inom EU och Norge att vara obligatorisk.

CE-märkta ytterdörrar och portar.

Ytterdörrar och portar ska sedan tidigare vara CE-märkta enligt produktstandarden EN 14351-1 respektive EN 13241. Ytterdörrar och portar med brandegenskaper som saluförs från 1 november 2019 måste även CE-märkas enligt produktstandarden för brandegenskaper EN 16034.

Alla brandytterdörrar från Daloc uppfyller 60 minuters brandklass.

Enligt Boverkets Byggregler, BBR 5:2311 gäller: Dörrar med krav på brandmotstånd i klass EI XX kan utformas i lägst klass EI215/EWXX där XX står för den tid i minuter som brandmotståndet motsvarar.

Vad som anges för dörrar gäller även för luckor och portar (BBR 5:534).

Teckenförklaring:

E – integritet. Brand får inte spridas genom dörren inom givet tidsintervall.
I, I2 – isolerförmåga. Maximal temperaturstegring dörrblad 180°C respektive karm 360°C inom givet tidsintervall.
W – värmestrålning. Begränsande främst vid stora glasade konstruktioner.

30 minuters brandmotstånd:

Tidigare brandklass EI30 ersätts i sitt standardutförande från Daloc med EI220/EW60 men kan även levereras i EI230/EW60. Båda klasserna uppfyller 60 minuters brandmotstånd enligt BBR.

60 minuters brandmotstånd:

Tidigare brandklass A60 och EI60 ersätts i sitt standardutförande från Daloc med EI220/EW60 men kan även levereras i dyrare EI260. Båda klasserna uppfyller 60 minuters brandmotstånd enligt BBR.

Certifiering av ”Notified Body”.

CE-märkta brandklassade dörrar lyder under AVCP1 system 1 vilket innebär att dörrtillverkaren måste ha ett CE-certifikat2 för aktuell dörrmodell. Certifikatet får endast utfärdas av ett ”Notified Body”, som utför typprovning och tillverkningskontroll. RISE är ”Notified Body” i Sverige.

Till varje produkt finns också en prestandadeklaration (ej att förväxla med CE-certifikatet). Prestandadeklarationen är egendeklarerad, det vill säga utfärdad av dörrtillverkaren och godkänns ej av tredje part.

På Dalocs ytterdörrar placeras skyltning med CE-märkning och prestanda alltid på den dörrkant där gångjärnen sitter. CE-certifikat kan laddas hem på www.daloc.se »

Töreboda 2020-06-09

1 ”Assessment and Verification of Constancy of Performance”
2 ”Certificate of constancy of performance”, på svenska ”Intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda”

Vi hjälper gärna till.

Det här med dörrar är inte så enkelt som det ser ut. Så vi hjälper dig gärna med det du behöver för att lyckas med dina projekt. Du kan tryggt luta dig mot vår kunskap var du än befinner dig i processen. På så sätt slipper du onödiga kostnader och otrevliga överraskningar.