EMI- och EMP-dämpning för dörrar.

EMI-dämpning – skydd mot elektriska och magnetiska störningar – används i civila och militära anläggningar där man har känslig utrustning som inte får störas, som i exempelvis sjukhus, tele-, flyglednings- och datacentraler samt i radaranläggningar. EMI-dämpning är provad av RISE.

EMI-C.

Dörrar uppfyller SSC enligt EMMA. 50 dB i 100 kHz – 100 MHz. Mätmetod är baserad på EN 50147-1 anpassad till dörrmätningar. Antennplaceringar mitt för dörrbladet 1m från båda sidor dörr.

EMI-graf

Vi hjälper gärna till.

Dörrar kan vara svårare än man tror. Det är mycket att ta hänsyn till som till exempel mått och beslag, regler och klassningar, karmar och trösklar. Men om du hör av dig till oss så blir det betydligt enklare.