Explosionsskydd enligt EN 13123-1.

Explosionsskydd är ovanligt idag men explosionsskyddande dörrar från Daloc förekommer inom petrokemisk industri, militära anläggningar och andra strategiskt viktiga byggnader. 

EN 13123-1 för dörrar i explosionsfarliga miljöer.

Våra dörrars explosionsskydd har testats enligt Europastandard EN 13123-1 av Fraunhofer Institut Freiburg. Och de är godkända i klasserna EPR 1, EPR 2, EPR 3 och EPR 4. 

EN 13123-1 klass EPR 1

Klassificering av dörrens motstånd mot explosionstryck vid 0,5 bar.

EN 13123-1 klass EPR 2, EPR 3 och EPR 4

Klassificering av dörrens motstånd mot explosionstryck inom området 1–2 bar.

Explosionsgraf

Vi hjälper gärna till.

Dörrar kan vara svårare än man tror. Det är mycket att ta hänsyn till som till exempel mått och beslag, regler och klassningar, karmar och trösklar. Men om du hör av dig till oss så blir det betydligt enklare.