Inbrottsskydd och skyddsklasser för inbrottsskyddande dörrar.

Inbrottsskydd är, till skillnad från brandskydd, inte reglerat i svensk lagstiftning och därför saknas statlig kontroll och uppföljning. I Sverige utfärdar Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC, certifikat utifrån inbrottsstandarden SS-EN 1627 och utför regelbunden tillverkningskontroll av säkerhetsdörrar.

Våra dörrar är testade av RISE och certifierade av SBSC för så väl utåt- som inåtgående montage. Om du är osäker på om en dörr är certifierad mot SS-EN 1627, kan du göra en kontroll på sbsc.se.

Inbrottstandard SS-EN 1627 Resistance Class (RC).

Inbrottsstandarden SS-EN 1627 är uppbyggd kring olika hotbilder och inbrottstjuvar. Förutom inbrottsprov görs även andra prov som diverse tryckprover där man bland annat provar dörrens vridstyvhet och ingående detaljers hållfasthet.

SS-EN 1627 RC 2.

Tid: Total testtid* 15 min varav effektiv angreppstid 3 min.

Motivation: Inkräktare förväntas försöka bryta sig in genom enkel åverkan.

Verktyg: Angrepp med mindre verktyg som skruvmejslar (365 mm), hammare (145g), etc. Om man skulle använda en kofot här lika den som får användas vid RC3-testet, se nedan, bryter man upp en RC2-dörr på några sekunder.

SS-EN 1627 RC 3.

Tid: Total testtid* 20 min varav effektiv angreppstid 5 min.

Motivation: Inkräktare förväntas försöka bryta sig in genom kraftigare åverkan.

Verktyg: Angrepp med flera skruvmejslar och kofot (710 mm) utöver verktygen enligt RC2.

SS-EN 1627 RC 4.

Tid: Total testtid* 30 min varav effektiv angreppstid 10 min.

Motivation: Inkräktaren är beredd att ta större risk och mer tid på sig.

Verktyg: Angrepp med såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borrmaskin utöver verktygen enligt RC3.

SS-EN 1627 RC 5.

Tid: Total testtid* 40 min varav effektiv angreppstid 15 min.

Motivation: Inkräktaren är beredd att ta större risk och mer tid på sig.

Verktyg: Angrepp med verktyg som vinkelslip med 125 mm skiva, tigersåg, borrmaskin med hårdmetallborr utöver verktygen enligt RC4.

*Att man skiljer på total tid och angreppstid i SS-EN 1627 ger testpersonen möjlighet att ta paus för att vila och tänka igenom nästa steg i testet.

Skyddsklass enl SSF200.

SSF Stöldskyddsföreningen publicerar normer som i sig är frivilliga att följa, men försäkringsbolag kan i enskilda fall ställa krav att de ska tillämpas.

Normen SSF 200
Delar in en lokals skalskydd i 3 skyddsklasser, där 1 är lägst och 3 högst. Den är främst avsedd för kommersiella verksamheter.

Normen SSF 1078
Definierar kraven för dörrar enligt skyddsklasserna i SSF 200. Klass 1 är lägst, klass 3 är högst.

Normen SSF 3522
Definierar kraven på låskomponenter, där klass 1 är lägst och 5 högst. Låsenhet med komponenter som uppfyller klass 3 eller högre benämns som ”Godkänd låsenhet, GLE”.

Skyddsklass enligt SSF200 Klass enligt SSF1078 Resistance Class enligt EN1627 Låsenhet enligt SSF3522
1 1 2 1st klass 3
2 2 3 1st klass 3
3 3 4 2st klass 3

Inbrottsskyddande dörrar

Inbrottsskyddande säkerhetsdörrar från Daloc har provats och certifierats enligt SS-EN 1627. I vårt sortiment finns säkerhetsdörrar i klass RC3, RC4 och RC5. Våra högsäkerhetsdörrar skyddar även mot skott och explosioner samt elektriska och magnetiska störningar.

Vi hjälper gärna till.

Det här med dörrar är inte så enkelt som det ser ut. Så vi hjälper dig gärna med det du behöver för att lyckas med dina projekt. Du kan tryggt luta dig mot vår kunskap var du än befinner dig i processen. På så sätt slipper du onödiga kostnader och otrevliga överraskningar.