Klimatisk påverkan på dörrar enligt SS-EN 12219

Våra ståldörrar i ytterdörrsutförande Y30, Y33 och Y43 finns som klimatdörr i klass 3 enligt SS-EN 12219, för klimat A och D.

Utmärkta resultat i tuffa testkrav ger en dörr som skapar ett bättre och trivsammare inomhusklimat med mindre energiförluster. Ett bra val för dig och miljön. 

Klimatdörrar från Daloc.

Ståldörr Daloc Y30 samt säkerhetsdörr Daloc Y33 och Daloc Y43 är CE-märkta mot Byggproduktdirektivet och följer därmed dörrstandard SS-EN 14351-1 för ytterdörrar. Dörrarnas formstabila konstruktion gör att de dessutom uppfyller kraven för klass 3 (högsta klassen) enligt SS-EN 12219, klimatisk påverkan på dörrar, för klimat A och D vilket är de mest krävande testkraven.

Det innebär följande vid testtemperaturer -15°/23°C (klimat D) och 18°/23°C (klimat A):

  • Maximal utböjning/vridning av dörrblad i förhållande till karm inom 2 mm, se tabell nedan.
  • Lufttäthetsklass 4 (högst klass) enligt SS-EN 12207 som innebär max luftläckage om 3m3/h*m2 vilket leder till mindre energiförluster.
  • Stängningskraft klass 4 (näst högst klass) enligt SS-EN 12217 vilket innebär stängningskraft inom 10N.

För att kraven skall uppfyllas krävs att samtliga egenskaper skall vara uppfyllda under respektive testade temperaturer och oberoende av in- eller utåtgående montage.

EN 12219 tabell 1: Maximalt tillåten deformation
Testparameter Klass 0 (x) Klass 1 (x) Klass 2 (x) Klass 3 (x)
Vridning T * 8,0 mm 4,0 mm 2,0 mm
Skevhet B - utböjning i bladets höjdriktning. * 8,0 mm 4,0 mm 2,0 mm
Buktighet C - utböjning i bladets breddriktning. * 4,0 mm 2,0 mm 1,0 mm
* Inga krav
x  Testklimat definierat i EN 1121.
T  Den slutliga vridningen.
B  Den absoluta skillnaden mellan slutlig och ursprunglig skevhet eller buktighet eller den faktiska absoluta skevheten eller buktigheten, beroende på vilket som är störst.
C  Den slutliga buktigheten.

 

Lufttäthetens betydelse.

U-värdet är ett viktigt mått när man vill minska sin energiförbrukning. Men när det gäller energieffekiva dörrar så finns det ett mått som är ännu viktigare: lufttäthet.

Medan U-värdet är ett mått på värmeledningen genom ett material så är lufttätheten ett mått på luftläckaget mellan dörrbladet och karmen. Dörrar och även fönster klassifieras i olika täthetsklasser från 1 till 4 där 4 är tätast.

Nyare fönster har normalt god lufttäthet oavsett om ramen är av trä eller metall. För dörrar är förutsättningarna lite knepigare. Framförallt trädörrar kan med tiden få problem med formstabiliteten när fukt och kyla på utsidan och värme på insidan gör att konstruktionen rör på sig och dörren börjar skeva. När tätningslisten till sist inte tätar kommer kall luft in och uppvärmningskostnaderna ökar.

En grundförutsättning för att en dörr ska uppnå täthetsklass 4 är att den inte börjar skeva. En ståldörr från Daloc är helt okänslig för fukt och kyla och den formstabila konstruktionen gör att den är lika tät år efter år. Den börjar aldrig skeva.

Välj en dörr som utvärderats i vinterklimat.

Förutom att välja en dörr med högsta lufttäthetsklassen 4 behöver du kontrollera att dörren också utvärderats i vinterklimat -15 C (klimat D, EN 1121) och att den uppfyller högsta klimatklassen 3 (enligt EN 12219). Det betyder dels att dörrens deformation är minimal i vinterklimat, men kanske ännu viktigare att dörren är lika lufttät på vintern som på sommaren.

Om det inte framgår tydligt i produktinformationen kan du utgå från att dörrens lufttäthet endast utvärderats vid liksidigt sommarklimat vilket är ganska ointressant i vårt nordiska klimat. Det är först när det blir kallt ute som det är viktigt att dörren är lufttät och energieffektiv.

En tät dörr lönar sig

En kombination av lågt U-värde och hög täthetsklass är bra om man vill ha en energieffektiv dörr. Faktum är att lufttätheten är absolut viktigast om man snabbt vill sänka sina energikostnader. Om du känner att luft läcker in mellan dörrblad och karm så är dörren otät. Det påverkar inte U-värdet i sig men har stor betydelse för dörrens energiförluster.

U-värde: Beskriver värmeledningen genom dörrens yta, dörrblad och karm. Högt U-värde betyder sämre isoleringsförmåga vilket innebär större energiförluster.

Lufttäthet: Beskriver luftläckaget mellan karmen och dörrbladet. Dörrar klassifieras i olika täthetsklasser från 1 (sämst) till 4 (bäst).

Daloc Y33 uppnår Lufttäthetsklass 4 (högst klass) enligt EN 12207 som innebär max luftläckage om 3m3/h*m2 vilket leder till mindre energiförluster.

 

Vi hjälper gärna till.

Det här med dörrar är inte så enkelt som det ser ut. Så vi hjälper dig gärna med det du behöver för att lyckas med dina projekt. Du kan tryggt luta dig mot vår kunskap var du än befinner dig i processen. På så sätt slipper du onödiga kostnader och otrevliga överraskningar.