Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter.

Vid renovering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vårdlokaler gäller Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter som är framtagna av Program för Teknisk Standard PTS. Dörrar ska som all annan inredning klara av de hygienklasser som anges i riktlinjerna.

Hygienklasser för vårdlokaler.

Med vårdlokaler avser man rum där patienter vårdas, undersöks och/eller behandlas, samt övriga lokaler som behövs för vårdverksamhet. Lokalerna delas in i hygienklasser enligt nedan.

Hygienklass  Typ av lokal Väsentliga krav
Hygienklass 0  Administrativa lokaler Administrativa lokaler. 
Hygienklass 1  Väntrum

Dagrum

Hiss

Korridor, kulvert

Allmän toalett

Personalutrymme

Rum i särskilt boende
Ytskikt golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion.

Möbler ska ha vätskeavvisande och avtorkbar ytbeklädnad (möbler i eget boende undantagna). 
Hygienklass 2  Vårdrum

Behandlingsrum

Undersökningsrum

Laboratorier

Kök

Desinfektionsrum
Toalett- och hygienrum inom vårdlokal och särskilt boende.

Ytskikt på väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion.

Möbler ska ha vätskeavvisande och avtorkbar ytbeklädnad.

Tvättställ med tillhörande utrustning. Plats för handskar och skyddsförkläde.

Uppvikt matta mot vägg.
Hygienklass 3  Särskilda hygienkrav för vissa rum inom:

Operationsavdelning

Decentralt placerad operationssal

Sterilteknisk enhet

Endoskopienhet

Intensiv- och neonatalvård

Interventionslab

Infektionsavdelning

Vård av infektionskänsliga patienter
Ytskikt på väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion.

Möbler ska ha vätskeavvisande och avtorkbar ytbeklädnad.

Tvättställ med tillhörande utrustning. Plats för handskar och skyddsförkläde.

Uppvikt matta mot vägg.

Dessutom överväg exempelvis: kvalificerad ventilation och luftsluss.

Vi hjälper gärna till.

Det här med dörrar är inte så enkelt som det ser ut. Så vi hjälper dig gärna med det du behöver för att lyckas med dina projekt. Du kan tryggt luta dig mot vår kunskap var du än befinner dig i processen. På så sätt slipper du onödiga kostnader och otrevliga överraskningar.