SS-EN 16580 Dörrblad vattensäkra mot väta och stänk.

Om en dörr ska användas i miljöer där stänk och förhöjd luftfuktighet förekommer, i exempelvis badrumsmiljö och våtrum där dörren inte utsätts för konstant vattenbegjutning, behöver den vara klassad i belastningsklass W (Wetness door leaf) enligt SS-EN 16580.

Detta krävs för att uppnå belastningsklass W.

För att uppnå SS-EN 16580, belastningsklass W, och då klara lättare fuktbelastning inomhus, bör dörrbladet vara laminerat och fukttrögt. Urfräsningen för gångjärnen görs också grundare i dörrbladet för att försäkra sig om att fukt inte ska ta sig in i stommen. Trätrösklar behöver lackas i dubbla lager runt om. 

Vi hjälper gärna till.

Dörrar kan vara svårare än man tror. Det är mycket att ta hänsyn till som till exempel mått och beslag, regler och klassningar, karmar och trösklar. Men om du hör av dig till oss så blir det betydligt enklare.