Omvårdnadsdörrar från Orresta.

Orresta Dörrs omvårdnadsdörr är framtagen speciellt för vårdanläggningar och olika typer av anstalter med höga krav på patient- samt personalsäkerhet. Syftet med dörren är att förbättra vårdmiljön för både patienter och personal. Exempel på lämpliga miljöer är anläggningar för rättspsykiatrisk vård och andra former av tvångsvård.

BSAB: NSC.2, NSC.22, NSC.222, NSC.25, NSC.251.

Vit dörr ikon

Omvårdnadsdörrar från Orresta.

På orrestadorr.se kan du läsa mer om omvårdnadsdörren.