Omvårdnadsdörrar från Orresta.

Orresta Dörrs omvårdnadsdörr är framtagen speciellt för vårdanläggningar och olika typer av anstalter med höga krav på patient- samt personalsäkerhet. Syftet med dörren är att förbättra vårdmiljön för både patienter och personal. Exempel på lämpliga miljöer är anläggningar för rättspsykiatrisk vård och andra former av tvångsvård.

Vit dörr ikon

Omvårdnadsdörrar från Orresta.

På orrestadorr.se kan du läsa mer om omvårdnadsdörren.