Skjutglaspartier från Orresta.

Enskildhet och arbetsro på ena sidan. Öppenhet och elegans på den andra. Skjutglaspartier är ett bra alternativ till slagdörrar i kontor och offentliga miljöer. De sparar utrymme samtidigt som rumsbildningen får rymd och karaktär. Och de kan dessutom stänga ute störande ljud tack vare sin höga ljudreduktion.

Vit dörr ikon

Skjutglaspartier från Orresta Dörr.

Läs mer om ljudisolerande skjutpartier på orrestadorr.se.