Skjutglasparti Orresta OSP.

Enskildhet och arbetsro på ena sidan. Öppenhet och elegans på den andra. Skjutglaspartier är ett bra alternativ till slagdörrar i kontor och offentliga miljöer. De sparar utrymme samtidigt som rumsbildningen får rymd och karaktär. Och de kan dessutom stänga ute störande ljud tack vare sin höga ljudreduktion.

BSAB: NSC.2, NSC.22, NSC.222, NSC.226, NSC.25, NSC.251.

Vit dörr ikon

Skjutglaspartier från Orresta Dörr.

Läs mer om det ljudisolerande skjutpartiet OSP på orrestadorr.se.