Ljudreduktion och ljudisolering dörrar.

I takt med ökade nybyggnationer i bullriga innerstadsmiljöer stiger kraven på ljudisolering. Planering av lägenheter betyder mycket för den slutgiltiga ljudreduktionen. Med välisolerade ljuddörrar ökar arkitektens frihet när det gäller planlösningar. Detta gäller även i andra lokaler som kontor, sjukhus, skolor och hotell.

Vad säger byggreglerna BBR, SS 25267 och SS 25268?

Ljudkraven för bostäder är definierade i BBR 7:21. Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa, ljud från angränsande utrymmen samt ljud utifrån dämpas. Tidigare krav på enskilda byggnadselement, exempelvis dörrar har ersatts av krav på hela skiljekonstruktionens ljudisolering tillsammans med storleken och planlösningen på rummet innanför. På motsvarande sätt är ljudkraven för lokaler definierade i BBR 7:22.

BBR kompletteras av den svenska standarden SS 25267 som avser bostäder och SS 25268 som hanterar lokaler. Om bättre ljudnivå önskas än vad som är angivet i BBR kan alternativa ljudklasser väljas ur dessa standarder.

Tidigare ljudklassning (R’w) av dörrar upphörde 2015 då utgåvan SS 25267:2015 kom. Istället redovisas dörrars ljudisolering/ljudreduktion med vägt ljudreduktionstal, Rw.

Observera att verkliga montage- och driftsförutsättningar i normalfallet försämrar dörrens ljudreduktion jämfört med ideala uppmätta förhållanden. SS 25267:2015 anger att det är lämpligt att använda laboratoriemätta värden minskade med 3 dB för att ta hänsyn till rimliga variationer. Observera att även kundspecifika val, exempelvis storleksvariation, beslagning och utföranden kan påverka dörrens ljudreduktion jämfört med ideala uppmätta förhållanden.

Här nedan redovisas exempelvärden för ståldörrar i serierna S3, Y3, S4 och Y4.

Frekvens Hz Rw 38 dB
C=-2 Ctr=-6
Rw 43 dB
C=-2 Ctr=-7
Rw 48 dB
C=-1 Ctr=-4
Rw 50 dB
C=-1 Ctr=-4
63 23 24 19 19
125 22 24 31 32
250 32 35 41 44
500 39 45 47 50
1000 38 48 49 51
2000 43 44 51 50
4000 44 49 53 53

Tabellen redovisar genomsnittlig data uppmätt vid flertal provtillfällen under ideala förhållanden i laboratoriemiljö. 

Värt att veta om ljudisolerande dörrar.

I takt med att allt fler byggnader uppförs i bullriga stadsmiljöer så ökar behovet av att ljudisolera dem på ett effektivt sätt. Myndighetsraven är hårda när det gäller ljudisolering och dörrarrna spelar en avgörande roll. Eftersom kraven är tuffa även på brandskydd så gäller det att välja dörrar som lever upp till kraven från två håll.

I det här kapitlet fokuserar vi på ljudisolering. Det är ett komplicerat ämne som kräver kunskap och erfarenhet. Här går vi igenom några saker som är bra att känna till när du ska välja dörrar till ditt projekt.

Läs mer om ljudisolerande dörrar

Vi hjälper gärna till.

Det här med dörrar är inte så enkelt som det ser ut. Så vi hjälper dig gärna med det du behöver för att lyckas med dina projekt. Du kan tryggt luta dig mot vår kunskap var du än befinner dig i processen. På så sätt slipper du onödiga kostnader och otrevliga överraskningar.