Allt du behöver veta om ljudisolerade dörrar.

I nästan alla miljöer där man vill hindra ljud från att störa människor, fyller dörren en avgörande funktion. Rätt dörr på rätt plats är ett bra sätt att skapa tysta och trivsamma miljöer för alla som verkar, bor och lever bakom dörrarna. Det är också ett utmärkt sätt att skapa kostnadseffektiva projekt för dig som bygger.

Vilken dörr ska du välja?

Det är många parametrar som spelar in när man ska välja en ljuddörr. För ett bostadshus till exempel, är planlösningen en bra utgångspunkt. Om en lägenhet ligger i bottenplan med postfack, hiss och mycket spring i trapphuset så är kravet på dörrens ljudisolerande funktion högre än om bostaden ligger högt upp i huset med en tystare omgivande ljudmiljö.

Så här delar vi tex in våra ljudisolerade entrédörrar till lägenheter:

BRA: Rw 38 dB – Bra lägstanivå. Rekommenderas främst i lägen med lugn miljö i omgivande trapphus och där man normalt inte hör ljud genom väggen mot trapphuset. Det är stort avstånd mellan lägenhetsentrédörren och rum där man umgås.

BÄTTRE: Rw 43 dB – Utmärkt val i de flesta miljöer. Passar även mer utsatta lägen, till exempel där man vanligtvis störs av röster och ljud från loftgång eller omgivande trapphus.

BÄST: Rw 48 dB –  Rekommenderas när man har extra höga krav på ljudkomfort. Passar vid utsatta lägen, till exempel loftgångar och trapphus, där trafikbuller och ljud från gångtrafik vid postfack och hiss kan uppfattas som störande. Det är kort avstånd mellan lägenhetsentrédörren och rum där man umgås.

Dörrar med ljudisolering Rw 43 dB uppfyller kraven i de flesta fall. I vissa fall kan man uppfylla ljudkravet med en enklare dörr.

I utsatta lägen gäller istället 5 dB högre krav. Det kan till exempel vara små lägenheter i entréplan där man kan räkna med mycket persontrafik och där man inte kan stänga till mot sovutrymmet. Här är dörrens ljudisolering avgörande för ljudmiljön.

I vissa projekt kan ännu högre krav gälla. Daloc erbjuder ljudreduktion upp till 50 dB alternativt kan man kombinera två dörrar, en så kallad ”tandemdörr” med upp till 53 dB ljudreduktion.

Vid beräkning och dimensionering ska uppmätt laboratorievärde för en dörr minskas med 3 dB för att ta hänsyn till variationer i utförande och verkliga förhållanden.

Kort om ljud och ljudreduktion.

Ljud är tryckvågor som överförs via luft eller genom det material som tryckvågorna träffar. Det är konstruktionens förmåga att dämpa tryckvågorna som avgör de ljuddämpande egenskaperna.

Ljud (egentligen ljudtryck) mäts i enheten decibel (dB) som är baserad på en logaritmisk skala. Den logaritmiska skalan medför att en fördubbling av ljudtrycket resulterar i en ökning med 3 decibel.

Notera: Den mänskliga hörseln uppfattar inte 3 dB som en fördubbling av ljudnivån, för det krävs ungefär 10 dB ökning.

Utgångspunkten när man ska ljudisolera ett rum är ett vägt reduktionstal i vilket man väger in alla parametrar som påverkar ljudisoleringen. Räknesättet med vägda reduktionstal innebär att ljudisoleringen i ett rum måste kunna dämpa alla frekvenser inom mätområdet. En enstaka frekvens som släpps igenom drar ned hela reduktionstalet. Dessutom tas speciell hänsyn till skydd mot lågfrekventa ljud, till exempel bastonerna från grannens stereo.

I ljudklassningssammanhang pratar man om olika storheter. Den storhet som är relevant för dörrar kallas Luftljudsisolering. Den definieras som ”byggnadens förmåga att isolera luftburet ljud mellan två utrymmen”.

Tre saker som påverkar ljudet i en bostad.

Det är tre faktorer – dörren, väggen och rumsvolymen – som bestämmer skillnaden i ljudnivå mellan exempelvis trapphuset och bostadsrummen.

Ljudkomfort.

I filmen reder vi ut begreppen ljudkrav och ljudstandard. Och förklarar vad som menas med ljudkomfort.

Hur vet man att dörren håller vad den lovar?

Ljudmätning och klassificering av ytterdörrar ska utföras av ett Notified Testing Laboratory (anmält laboratorium) i enlighet med den harmoniserade produktstandarden EN14351-1.

Ljudmätning.

Mätning av luftljudsisolering ska ske i enlighet EN-ISO 10140-2. Det betyder att dörren monteras i en avskärmad vägg mellan ett sändarrum och ett mottagarrum i laboratoriemiljö. För att skapa ett diffust ljudmönster används flera högtalare, alternativt en rörlig högtalare i sändarrummet.

Ljudnivån i mottagarrummet mäts i vid olika frekvenser och hänsyn tas till provföremålets storlek och omgivande faktorer som påverkar akustiken i laboratoriet. Slutresultatet ska bli detsamma även om det är olika laboratorier som utför testerna eller om det är akustiska variationer mellan olika mätningar.

Utvärdering.

Resultatet av ljudmätningen utvärderas enligt EN-ISO 717-1 och presenteras som ett vägt ljudreduktionstal (weighted sound reduction index), Rw. Frekvensintervallet man tar hänsyn till i redovisningen ligger mellan 100Hz och 3150 Hz. Det betyder att riktigt låga bastoner och hög diskant inte beaktas. 

Utöver Rw finns även flera så kallade anpassningstermer (spectrum adaption terms). Anpassningstermerna C och Ctr är de mest relevanta för dörrar.

Anpassningstermen Ctr viktar ljudisoleringen vid låga frekvenser mer än vad C gör vid beräkningen av den vägda ljudisoleringen. Vilket värde som är tillämpligt beror på lokala förutsättningar. Ljud från exempelvis väg- och tågtrafik i hög hastighet domineras av höga frekvenser, medan tung trafik i låg hastighet uppfattas som lågfrekvent motorbuller, speciellt inomhus.

C- och Ctr-termerna är utformade för att representera dessa typer av ljud, se typexempel i nedanstående tabell.

 • Landsvägstrafik > 80 km/t
 • Järnvägstrafik, normal och hög hastighet
 • Jetflyg på kort avstånd
 • Industrier som utsänder mellan- och högfrekvent buller
 • Höga röster och skrik i innerstadsmiljö, lekplatser etc

+C

 • Gatutrafik, ca 10% tunga fordon
 • Järnvägstrafik, låga hastigheter
 • Propellerflyg
 • Jetflyg på långt avstånd
 • Industrier som utsänder låg- och mellanfrekvent buller
 • Diskotekmusik

+Ctr

Här sitter märkningen på dörren.

Redovisning av ljudreduktion är en del av CE-märkningen för ytterdörrar. Enligt den harmoniserade produktstandarden för ytterdörrar, EN 14351-1, ska både det vägda ljudreduktionstalet Rw och anpassningstermerna C respektive Ctr redovisas för dörren.

Ljudprestanda ska redovisas enligt uppställningen Rw xx (C;Ctr). Daloc redovisar alltid ljudreduktion på dörrkantens sida där gångjärnen är placerade, det gäller både innerdörrar och ytterdörrar.

För ytterdörrar är det även lagkrav på att ljudreduktionen ska redovisas i en prestandadeklaration (DoP).
För ytterdörrar är det även lagkrav på att ljudreduktionen ska redovisas i en prestandadeklaration (DoP).

Ladda ner

DoP för Daloc-dörrar hittar du här. Här kan du även ladda ner övriga typgodkännanden, certifikat etc.

Vi hjälper gärna till.

Det här med dörrar är inte så enkelt som det ser ut. Så vi hjälper dig gärna med det du behöver för att lyckas med dina projekt. Du kan tryggt luta dig mot vår kunskap var du än befinner dig i processen. På så sätt slipper du onödiga kostnader och otrevliga överraskningar.