Allt du behöver veta om dörrar och U-värde.

I en tid när många vill minska sin energiförbrukning så har U-värde blivit ett begrepp som används vitt och brett. Men vad är ett U-värde egentligen? Hur fungerar det? Och hur viktigt är det när det gäller dörrar? På den här sidan har vi samlat information som kan vara bra för dig att känna till.

Vad är ett U-värde?

U-värde anger isoleringsförmågan hos en byggnadsdel, exempelvis ett fönster eller en dörr eller en vägg. Ju lägre U-värde, desto bättre isoleringsförmåga. Rent konkret så anger U-värdet hur mycket värmeenergi som passerar en yta mellan insidan och utsidan av en byggnadsdel på en viss tid.

U-värde kallas också värmegenomgångskoefficient och har enheten W/m2K (watt per kvadratmeter och kelvin).

Kom ihåg: Det är svårt att känna med handen på en yta för att avgöra om U-värdet är bra eller dåligt. Material med hög densitet, till exempel glas och metall, känns kallare än exempelvis en isolerskiva även om temperaturen på ytan är densamma.

 

Finns det regler för U-värden?

Boverkets byggregler (BBR) säger att ”byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.”

I BBR ställs krav på klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (Um). En byggnads klimatskärm är allt det som utgör gränsen mellan ute och inne – golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar.

För att få fram en byggnads Um så tar man tar U-värdet för varje specifik byggnadsdetalj och räknar fram ett genomsnittligt värde för hela byggnaden.

Kom ihåg: Det är skillnad på fönster och ytterdörrar. Fönster utgör ofta 10 gånger större yta av klimatskärmen och påverkar alltså energianvändningen mer än dörrar. Om man behöver prioritera mellan ytterdörrar och fönster så är det viktigare att välja fönster med lågt U-värde.

Så här räknar du ut en byggnads Um

Ta U-värdet för varje separat byggdel och multiplicera med byggdelens area. Sen summerar du värdet för byggdelarna tillsammans med summan av byggnadens köldbryggor. Slutligen delar du den framräknade summan med byggnadens omslutande area (Aom). Enheten för Um är W/m2K.

Vad säger EU?

EU har tagit fram ett klassificeringssystem – EU Taxonomi – för att man på ett enkelt sätt ska kunna jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är miljömässigt hållbart. När det gäller energieffektiva byggnadsdelar så är rekommendationen att U-värdet för dörrar ska vara 1,2 eller lägre.

Kom ihåg: U-värdet 1,2 är ett generellt rekommenderat värde där ingen hänsyn har tagits till driftsmiljöer eller ytterligare funktionskrav på dörren. När fler funktioner och prestanda adderas till dörren, till exempel brandmotstånd och inbrottsskydd, så påverkas U-värdet vanligtvis negativt.

Hur lågt U-värde har en dörr från Daloc?

Daloc Y33 finns med U-värde från 0,76, 0,99 och 1,23. Dörrmodellen kombinerar låga U-värden med brandklass och inbrottsklass.

Dörren är CE-märkt i enlighet med produktstandarden SS-EN 14351-1 för ytterdörrar och vid brandklass EN 16034.

Hur kontrollerar man dörrens U-värde?

U-värdet på en dörr kan man antingen beräkna eller mäta genom ett test. Man beräknar eller mäter alltid hela dörrsetet, alltså både dörrblad och karm. För att mätningen ska gälla så måste den utföras av ett så kallat Notified testing laboratory.

U-värdet är en så kallad ”väsentlig egenskap” som ska redovisas på CE-märkningen för ytterdörrar. Du kan läsa mer om det här i avsnittet om ”CE-märkning” av dörr och prestandadeklaration.

Lufttäthetens betydelse.

U-värdet är ett viktigt mått när man vill minska sin energiförbrukning. Men när det gäller energieffekiva dörrar så finns det ett mått som är ännu viktigare: lufttäthet.

Medan U-värdet är ett mått på värmeledningen genom ett material så är lufttätheten ett mått på luftläckaget mellan dörrbladet och karmen. Dörrar och även fönster klassifieras i olika täthetsklasser från 1 till 4 där 4 är tätast.

Nyare fönster har normalt god lufttäthet oavsett om ramen är av trä eller metall. För dörrar är förutsättningarna lite knepigare. Framförallt trädörrar kan med tiden få problem med formstabiliteten när fukt och kyla på utsidan och värme på insidan gör att konstruktionen rör på sig och dörren börjar skeva. När tätningslisten till sist inte tätar kommer kall luft in och uppvärmningskostnaderna ökar.

En grundförutsättning för att en dörr ska uppnå täthetsklass 4 är att den inte börjar skeva. En ståldörr från Daloc är helt okänslig för fukt och kyla och den formstabila konstruktionen gör att den är lika tät år efter år. Den börjar aldrig skeva.

Välj en dörr som utvärderats i vinterklimat.

Förutom att välja en dörr med högsta lufttäthetsklassen 4 behöver du kontrollera att dörren också utvärderats i vinterklimat -15 C (klimat D, EN 1121) och att den uppfyller högsta klimatklassen 3 (enligt EN 12219). Det betyder dels att dörrens deformation är minimal i vinterklimat, men kanske ännu viktigare att dörren är lika lufttät på vintern som på sommaren.

Om det inte framgår tydligt i produktinformationen kan du utgå från att dörrens lufttäthet endast utvärderats vid liksidigt sommarklimat vilket är ganska ointressant i vårt nordiska klimat. Det är först när det blir kallt ute som det är viktigt att dörren är lufttät och energieffektiv.

En tät dörr lönar sig

En kombination av lågt U-värde och hög täthetsklass är bra om man vill ha en energieffektiv dörr. Faktum är att lufttätheten är absolut viktigast om man snabbt vill sänka sina energikostnader. Om du känner att luft läcker in mellan dörrblad och karm så är dörren otät. Det påverkar inte U-värdet i sig men har stor betydelse för dörrens energiförluster.

U-värde: Beskriver värmeledningen genom dörrens yta, dörrblad och karm. Högt U-värde betyder sämre isoleringsförmåga vilket innebär större energiförluster.

Lufttäthet: Beskriver luftläckaget mellan karmen och dörrbladet. Dörrar klassifieras i olika täthetsklasser från 1 (sämst) till 4 (bäst).

Daloc Y33 uppnår Lufttäthetsklass 4 (högst klass) enligt EN 12207 som innebär max luftläckage om 3m3/h*m2 vilket leder till mindre energiförluster.

 

Vi hjälper gärna till.

Det här med dörrar är inte så enkelt som det ser ut. Så vi hjälper dig gärna med det du behöver för att lyckas med dina projekt. Du kan tryggt luta dig mot vår kunskap var du än befinner dig i processen. På så sätt slipper du onödiga kostnader och otrevliga överraskningar.