Brandskjutport.

Brandskjutportar är vanliga som brandsektionering i industrier exempelvis. Daloc S88 är konstruerad med dold skena samt lodstängning vilket ger en mycket pålitlig funktion och högre personsäkerhet än äldre portar med lutande skena. Porten levereras i sektioner och monteras enkelt. Med fördel används S88 i utrymmen inomhus där porten öppnas eller stängs endast ett fåtal gånger per dygn.

Brandskjutport Daloc S88 av stål. Ett säkert val.

S88 är CE-märkt enligt produktstandarden för portar SS-EN 13241 och brandegenskaper SS-EN 16034 samt maskindirektivet 2006/42/EC.

Vår brandskjutdörr/-port.