Sjukhusdörrar.

Vi kan erbjuda våra klassade dörrar i trä med ett utrustningspaket som gör dem lämpliga som vårddörr för sjukvården. Utrustningspaketet för sjukhusdörrar innebär att de mest utsatta ytorna är skyddade så att dörrarna håller och ser snygga ut längre, samt har skyddande plastkantslist för att det ska vara lättstädat och hygieniskt.

Riktlinjer kring vårdhygieniska aspekter

Stryktåliga dörrar för vården.

Dörrbladet sitter i en karm av rostfritt stål och förses med påkörningsskydd på den mest utsatta delen. Det innebär att sjukhusdörrarna är stryktåliga nog för att klara påkörning av sjukhussängar och annan vårdutrustning, om och om igen.

Våra sjukhusdörrar kan tillverkas i hygienklass 1-3 enligt ”Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter” framtagen av Program för Teknisk Standard PTS och är särskilt anpassade för de krav och förutsättningar som finns inom vården.

Våra sjukhusdörrar

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer