Omvårdnadsdörrar.

Vår omvårdnadsdörr är framtagen speciellt för vårdanläggningar och olika typer av anstalter med höga krav på patient- samt personalsäkerhet. Syftet med dörren är att förbättra vårdmiljön för både patienter och personal. Exempel på lämpliga miljöer är anläggningar för rättspsykiatrisk vård och andra former av tvångsvård.

Mer om regler och klassningar som kan gälla för den här dörren

Dörren gör det möjligt för personal att ta sig in.

Omvårdnadsdörren bygger på en unik konstruktion med ett mindre dörrblad inbyggt i en inåtgående huvuddörr. När man vid normal användning går igenom huvuddörren följer den mindre dörren med i rörelsen. Om en patient barrikaderar dörren från insidan eller behöver akut hjälp, kan den inre dörren öppnas utåt och på så sätt möjliggöra för personal att ta sig in. Vår omvårdnadsdörr tillverkas av vårt systerbolag Orresta Dörr och är en av många dörrtyper vi tillsammans levererat till Sveriges säkraste rättspsykiatriska vårdanläggning, Helix.

Läs mer om omvårdnadsdörrar på orrestadorr.se 

Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt.

Läs mer